Thursday , June 13 2024

Shri Shani Dev Mantra: Nilanjan Sambhasam Raviputram YamagrajamShani Mantra:

|| Nilanjan Sambhasam Raviputram Yamagrajam ||

|| Chayaamartand Sambhootam Tam Namaami Shanaischaram ||


2 comments

  1. jai shani dev jai shani dev jai shani dev jai shani dev jai shani dev

  2. Jai jai jai shani dev
    jai jai jai shani dev

Leave a Reply

Your email address will not be published.