Tuesday , June 18 2024

Tag Archives: Lord Shani Dev

108 Name of Shri Shani Dev Bhagwan

108 Name of Shri Shani Dev Bhagwan 1. Om shanaescaraya namah 2. Om shantaya namah 3. Om sarvabhistapradayine namah 4. Om sharanyaya namah 5. Om vagenyaya namah 6. Om sarveshaya namah 7. Om saumyaya namah 8. Om suramvandhaya namah 9. Om suralokaviharine namah 10. Om sukhasonapavishtaya namah 11. Om sundaraya …

Read More »